Ki kote plas nou ye?

PASSEPORT MAGAZINE

Otè : Hérocia Masséna

Gade non, mesyedam, e tyovi yo, nou tout la?
Rasanble! Pou nou konn kote plas nou ye
Èske se depi nan ginen nou te vann idantite nou?
Bann sanfwa
Vini pou nou gade si se la pou nou tounen ak pakèt nou, nou san chwa
.

Kisa nou ye?
Èske se pwason oubyen pwazon?
Èske se zwazo, zetwal, lalin oubyen solèy?
Èske se nou menm ki se mons la?
Vin di mwen , si bon nanj nou pa kouri kite nou nan somèy.

Pou di plas nou se pa anba lanmè li ye?
Di mwen, e si nou ta di se nan lespas?
Pou di se pat pou yon lòt planèt nou te kreye?
Vin ede m non souple, mwen santi nou pran nan nas.

San nou mele, nou pa konn si nou vèt oubyen nwa
Si nou pi fò ou pi fèb
Nou sanble pa menm wè si yo mare nou tankou chwal ki nan zèb
Vini di mwen si se dlo ki anndan nou, mwen pa kwè si se san oubyen si se flanm
Sa a tris, lèm gade mwen pa wè sa ki gason ak sa ki fanm.

Nou paka viv, nou youn ap rache lòt, kote konsyans nou ye?
An an, tinèg te gentan deboukante nou pou manje ak lò vre!
Depi lafrik nou te deja trayi paske pami nou te gen yon jida.
Men ni wi, yo bannou sida ak kolera, e pa mwen tap bliye ebola.

Kisa nou ye?
Kote plas nou ye?
Konpè, komè e tyovi yo
Pa fè tèt di kou zòt yo
Vini! Chèche pou nou ka jwenn kote plas nou ye.

Spread the love

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.