Kite mwen di ou

PASSEPORT MAGAZINE

Otè: Hérocia Masséna

Vini ! kite mwen di ou ki sa mwen wè
Mwen wè dlo k ap koule, mwen mande je pouki ou ap kriye?
Èske se pou lanmou?
Èske se pou zanmi ?
Èske se pou pwòmès ki pa kenbe
?

Je reponn mwen
Mwen kriye pou mond sa
Kote lajan rale moun mete aleka
Kote moun rich itilize moun ki pi ba tankou bayonèt
Yo byen kalote yo ak chaplèt

Menm sansibilite pa egziste nan mond sa
Kote nou tout santi nou rasazye nan trayizon ak mechanste
Nou vin pi pès ke asayan
Nou twò trèt, nou tounen bèt san tèt

Mwen kriye enfidelite, malpwòpte, se yon ka
Mwen kriye lanmou ki ale tankou lafimen san esplike
Mwen kriye dezespwa, san espwa
Mwen kriye inegalite ki koz nou pèdi nosyon fratènite

Mwen kriye pou sila yo ki dezespere, ki pran dwòg pou yo bliye poukisa yo te kreye
Mwen kriye layèn jalouzi ak iresponsabilite
Mwen kriye tout moun van ensekirite bwote lage lòt kote
Mwen kriye pou tout verite ki kache san devwale

Mwen kriye pou twòp valè ki bafwe
Mwen kriye pou twòp fanm ki agrese
Mwen kriye pou twòp san ki koule
Mwen kriye pou lè mwen gade mwen wè se nou menm animal rezone ki vle detwi limanite

Hmmmmm, mwen fè soupi ase !
Mwen kriye ase! San espwa sa va chanje
Mwen kriye pou tandrès ak bonte ki sove
Hmmmmm, twòp kè di san pitye!

Mwen se Je, mwen kriye, mwen kriye
O wi mwen fout kriye
Men, nan pwen men pwòp
Ki pou seche mwen.

Spread the love

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.