Demen

PASSEPORT MAGAZINE

Otè: Verneret Samuel

Demen

Èske demen ou ap toujou vle mwen jan ou vle mwen kounya?
Èske ou pa genyen pou ou vin ra, Èske ou ap toujou la?
Èske ou pa genyen pou ou chanje? Èske mwen dwe mefye mwen?
Ban mwen verite men si ou di mwen ou prale mwen ap tou delala
Di mwen si ou ap brize mwen, di mwen si mwen mèt enkyete mwen?
Mwen pa vle pèdi mwatye mwen, rete paske se ou ki konplete mwen
Twòp lanmou fè mwen pè pèdi ou, twòp lanmou fè mwen doute
Mwen pito kidnape ou jis pou ou toujou rete kote mwen
Sa kapab rive mwen fè ou gen laperèz men lanmou fè mwen pa gen limit

Wi chaje lòt men se ou mwen wè paske nan je pa mwen ou inik
Ou gentan kaptive mwen men mwen pa konnen si demen ou ap chanje
Men fòk ou konnen mwen pa kapab viv san ou menm yon minit
Ide sa yo ki nan tèt mwen an fè mwen pè paske mwen pa ka kontwole ou
Yo souvan di chak istwa damou gen yon fen
Men mwen vle ou toutan pou brikè mwen pou mwen toujou mantole ou
Mwen pa konnen demen, mwen pa konnen desten men mwen konnen mwen renmen ou san fren
Demen kapab chanje tout bagay men li pa kapab chanje kè mwen
Paske mwen prale ak lanmou mwen genyen pou ou an jis nan tonm mwen
Kwè mwen santiman mwen pa gen pou chanje, anyen pa kapab fane flè mwen
Imaj ou ap toujou devan mwen menmsi demen ou ta lwen

Spread the love

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.