Tounen vin jwenn mwen !

PASSEPORT MAGAZINE

Tounen vin jwenn mwen

Tounen vin jwenn mwen Lafon
M a ba w bonbon ak janbon
Akasan ak siwo myèl, ki sere nan plafon
Pa fè wondonmon, vini kounya
W a wè direktè Romuliance Compère
W a ba li yon plak onè ak merit pou sa li fè san pè

Cheri tounen vin jwenn mwen
M a jwe mizik pou ou san nòt ki pa gen pwen
Nan fèt chanpèt manman Pèpetyèl Sekou
Nou va danse dans dekwaze leuit

Tounen vin jwenn mwen Lafon
Nan yon kalbas byen fon
Nan sous Domingue pase pran dlo sous
Mete nan tout tiyo san resous
M a ba w yon kouwòn
Ki plase sou twòn

Tounen vin jwenn mwen cheri
M a bati yon bibliyotèk pou ou, nan non mèt Bonard
M a konstwi yon mache pou ou nan bra lari
M a ofri w yon sal sinema
W a gade fig bannann ki pral Panama

Tounen vin jwenn mwen Lafon
Pase pran sant UNESCO, kès popilè ak komelak
Vini ak lise Merisier Jeannis nan oto minwi
Pa radote ni fè similak
M a souye figi w, m a fè van pou ou san n pa nwi

Cheri tounen vin jwenn mwen
M a ofri w yon avyon
W a vwayaje tout kote
W a jwenn pitit ou yo,ou va gen solisyon
Y a ba ou lò ak dyaman an kantite

Tounen vin jwenn mwen Lafon
M a fè w kado yon pè
L a selebre lamès san laperèz
L a simen nan tout lokalite lapè
L a anpeche nou pran rèz

Tounen vin jwenn nou!

Siloye, Jakmèl 28 octòb 2014 / Christien Sylvaince

Spread the love

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.